het nieuwe besturen

Uitgangspunten van het Nieuwe Besturen

balans

Bij het Nieuwe Besturen wordt een organisatie tweezijdig aangestuurd.  Naast de financiële prestaties worden ook de zogenaamde niet-financiële waarden, zoals klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, duurzaamheid, transparantie en geloofwaardigheid inzichtelijk en ‘accountable’ gemaakt, ookwel Integrated Reporting genoemd. Deze ‘niet-financiële waarden’  staan bij menig organisaties al wel op de agenda. Toch worden ze lang niet altijd objectief gemeten en voor de buitenwereld transparant en inzichtelijk gemaakt. Terwijl de reputatie van een organisatie voor het grootste deel wordt bepaald door de ‘niet-financiële waarden’.

I think that as a company, size is certainly not that important. All you have in life is your reputation. You have got to make sure that you keep your reputation intact and behave in a way that, if you are going to read about it in the papers the next day, you are not going to be embarrassed.”
Richard Branson

Uitgangspunten NieuwBestuur

 • Bedrijven en organisaties zijn de best georganiseerde principes binnen onze samenleving.
 • Er is groeiende behoefte aan nieuwe bestuursmodellen die aansluiten bij de behoefte van de veranderende tijd.
 • Niet-financiële prestaties zijn net zo belangrijk als de financiële resultaten en voorspellen toekomstig succes zelfs beter dan de financiële prestaties.
 • De reputatie van een organisatie is een optelsom van de ervaringen en waarderingen van personen en instanties die werkelijk een relatie hebben met de organisatie (de stakeholders)
 • De Reputatie-index geeft de buitenwereld op een objectieve manier inzicht in de niet-financiële waarden van een organisatie.
 • Duurzaamheid is de meest krachtige businessdriver van de toekomst.
 • Een organisatie die Het Nieuwe Besturen toepast, wordt tweezijdig aangestuurd, en voegt zowel waarde toe voor de eigen onderneming als mede voor de maatschappij als geheel.
 •  

  Reputatie-index

  NieuwBestuur pleit voor een bestuursmodel waarbij de ‘niet-financiële waarden’ worden samengevat in de Reputatie-index®. De Reputatie-index® meet de toegevoegde waarde van een organisatie vanuit het perspectief van de stakeholders. Zo krijgt de buitenwereld, naast de financiële gegevens, objectief inzicht in de werkelijke toegevoegde waarde van een organisatie. Bestuurders krijgen hiermee de kans om niet alleen waarde te creëren voor hun eigen organisatie, maar ook voor de samenleving als geheel.

  Nieuwe Bestuurders zijn echte leiders

  Onze visie op het Nieuwe Besturen is dat de echte leiders ervoor kiezen om de eerste te zijn, ook al wordt deze keuze in eerste instantie niet door iedereen omarmd. Het doorbreken van het winstgedreven paradigma is hier een voorbeeld van. Investeren in stakeholderrelaties en het streven naar een geloofwaardige en betrouwbare bedrijfsvoering lijken voor sommige bestuurders nog irrationele keuzes. Totdat ze inzien dat de organisaties die dit nu al doen er juist door groeien. Het volgende filmpje over leiderschap en verandering geeft goed weer hoe een beweging in gang wordt gezet. Wanneer doet u mee aan Het Nieuwe Besturen?

   

   

  ×
  MENU