Het profiel van de nieuwe bestuurder

Het profiel van de Nieuwe Bestuurder

In de aangescherpte Corporate Governance Code 2016 staat de lange termijn visie en omgevingsbewustzijn centraal. NieuwBestuur beheert de database van Nieuwe Bestuurders en Toezichthouders in Nederland. NieuwBestuur bemiddelt tussen Nieuwe Bestuurders/Toezichthouders en organisaties die Nieuwe Bestuurders zoeken. Bel ons voor meer informatie: 023 – 528 10 40

Als je altijd blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je altijd had. Dat was mijn mantra.” Anke Huizenga, Bestuursvoorzitter ZuidOostZorg

Nieuwe Bestuurders maken het verschil in uw bestuurskamer

Het profiel van de Nieuwe Bestuurder is opgesteld aan de hand van de doorlopende cultuurstudie onder 240 bestuurders/commissarissen naar de gewenste toon aan de top. Vanuit dit onderzoek is de vertaalslag gemaakt naar het gewenste profiel voor ´goed bestuur´.

NieuwBestuur ondersteunt bestuurders met training en coaching bij hun persoonlijke ontwikkeling richting het Nieuwe Bestuursprofiel. Middels het NieuwBestuur assesment worden bestuurders/toezichthouders getoetst op hun vaardigheden en competenties gericht op Het Nieuwe Besturen.


>> Wilt u zich bekwamen in het het Nieuwe Besturen? Klik hier.
×
MENU