De Mensen van Bureau Hofkes & NieuwBestuur

De mensen van NieuwBestuur

Mildred Hofkes Mildred Hofkes
Mildred Hofkes is oprichter en eigenaar van Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BHRM) en oprichter van het onafhankelijke platform NieuwBestuur. Daarnaast is Hofkes sinds 2010 initiatiefnemer van het jaarlijkse Nationale Reputatie Congres voor bestuurders en toezichthouders.

In 2009 kwam haar Managementboek ‘Wisseling van de Macht, oplossingen voor de nieuwe bestuurlijke elite’ uit. Hofkes heeft door jarenlang onderzoek onder bestuurders en veel praktijkervaring een nieuwe kijk op besturen ontwikkeld: ‘het Nieuwe Besturen’. Vanuit deze visie is het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance ontstaan, dat tijdens het 4e Nationale Reputatie Congres succesvol gepresenteerd is aan 80 bestuurders en toezichthouders. Hofkes werd in oktober 2013 Schaduwminister van Bestuurlijke Vernieuwing in het schaduwkabinet van Hans Biesheuvel en schrijft prikkelende columns over dit onderwerp voor onder meer de Telegraaf.

Hofkes is een veel gevraagd adviseur op het gebied van strategisch reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen. Met haar team helpt zij bestuurders en toezichthouders met ‘de blik van buiten naar binnen’ en met het meten van hun reputatie en stakeholdervalue.

Lees hier het interview met Mildred Hofkes, oprichter van NieuwBestuur over haar persoonlijke motivatie en visie op NieuwBestuur. For an English CV click here.

Chris RoelenChris Roelen
Geaccrediteerde Trainer NieuwBestuur, econoom specialisatie: organisatieadviseur in reputatiemanagement en corporate communicatie.
Als trainer van NieuwBestuur werk ik vanuit de overtuiging dat we leven in een tijd van transformatie die vraagt om een nieuwe manier van besturen. Samen met de bestuurders die deelnemen aan de training de Nieuwe Bestuurstafel verkennen we wat het Nieuwe Besturen inhoudt. Maar vooral hoe de bestuurders, op een bij hun passende wijze, in hun eigen organisatie leiding kunnen geven aan het introduceren van een nieuwe manier van besturen. Een belangrijk kenmerk van de training is dat de bestuurders ook van elkaar willen en kunnen leren. Als trainer zorg ik er daarom voor dat er snel een sfeer van openheid en vertrouwen ontstaat.

Sara Bosman
Geaccrediteerd coach NieuwBestuur, specialisatie klinisch psycholoog en gedragstherapeut , aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en de European Mentoring & Coaching Council).
“”Heldere communicatie bestaat bij de gratie van zelfkennis. Welk deel etaleert een bestuurder met name in de communicatie en wanneer maakt hij/zij daadwerkelijk contact. In de horizontale samenleving wordt er veel van bestuurders verwacht. Wij werken bij de Bestuurstafels met eerlijke feedback vanuit uw peergroup.”


Barbara NanningaBarbara Nanninga 

Geaccrediteerd coach NieuwBestuur, specialisatie bedrijfscoach en persoonlijk coach, psycholoog, aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en de European Mentoring & Coaching Council)
‘Het Nieuwe Besturen van Mildred Hofkes vind ik een prachtige ontwikkeling. Deze vorm van besturen sluit feilloos aan bij mijn visie over coaching en training. Het gaat namelijk over transparantie, beter contact, energie  en productiviteit, in zowel werk en privé.’


Egon HusEgon Hus

Geaccrediteerde Trainer NieuwBestuur, adviseur en coach strategisch reputatiemanagement.
‘De 21ste eeuw stelt nieuwe eisen aan bestuurders. De exponentiële stijging van de snelheid en intensiteit van informatie, door onder andere de opkomst van sociale media. De behoefte aan transparantie en verantwoording en de vraag om duurzaam succes, in lijn met het goed omgaan met onze planeet. Het besef dat de reputatie van een persoon of een organisatie eigenlijk de belangrijkste asset is, op basis waarvan duurzaam succes kan worden gerealiseerd. Dit alles nodigt uit tot het bewust en actief bezig zijn met die reputatie op strategisch niveau: strategisch reputatiemanagement, waaraan NieuwBestuur met trainingen, congressen en andere activiteiten inhoud geeft. Via de trainingen wordt inzicht gegeven op wat NieuwBestuur is, wat het oplevert en wat het van bestuurders vraagt. In een sfeer van vertrouwelijkheid, met inzet van intervisie en zelfreflectie. Onder begeleiding van een ervaren team bestaand uit een trainer en een coach. We heten u graag van harte welkom.’

Netwerk NieuwBestuur

Het Netwerk NieuwBestuur is een exclusief netwerk van professionals met een gedeelde visie rondom het Nieuwe Besturen en reputatiemanagement. Het netwerk komt regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Het netwerk fungeert tevens als een denktank voor vernieuwende bestuursmodellen.

Deze tribe van vernieuwers bestaat uit trainers, coaches, reputatiedeskundigen en andere professionals. Enkele mensen uit dit netwerk stellen zich voor:


MSc. Dennis M.A. Luijer
Intern communicatiestrateeg bij Visually Yours
‘Om andere te inspireren en begeleiden, op een geloof waardig manier, zijn het beheersen van je eigen verhaal en het bewustzijn van hetgeen je drijft de constanten die in een leidend leven altijd weer terug komen. Mijn persoonlijke connectie met het Nieuwe Besturen ligt in het helpen om de vertaalslag te maken die nodig is om zo effectief mogelijk van abstracte visie naar concrete zichtbare resultaten te komen.’


Andre Heuvelman

Andre Heuvelman connects people with music, each other and themselves. His trumpet is only his tool. His message is simple: “Which of your own qualities can you always rely on? What is your trumpet?” Andre is a performer, inspirator, creative advisor and innovator. He is also a keynote speaker (take a look at his Tedx talk). Connection, resilience, passion and perseverance are key words to connect, move and inspire.


Sabine SchoorlSabine Schoorl, RB MBA
 Commercieel Directeur Toolinq BV, acquisitiesoftware voor de bouwsector
“De bouwsector kampt met veel problemen. En het reputatieprobleem zie ik als een van de belangrijkste dat op dit moment opgelost moet worden. Onze branche snakt naar die succesvolle toekomst en snakt daarmee ook naar bestuurders die durven te vernieuwen. NieuwBestuur leert bestuurders hoe zij richting kunnen geven aan hun bedrijf en imago en identiteit tot één entiteit te maken in plaats van de twee losse elementen die het nu vaak zijn.” 


Katharina SchmidtKatharina Schmidt
Independent Corporate Sense-maker
“Voor mij is NieuwBestuur een van de zingevende initiatieven, die uiting geven aan het veranderende tijdsperk waarin we leven en waarin we op zoek zijn naar een nieuwe manier van organiseren en elkaar leiden. Het Nieuwe Besturen staat voor mij voor organiseren en leiden zoals processen in de natuur; verbonden, organisch en op leven voor iedereen gericht (en niet vanuit macht en hiërarchie).  NieuwBestuur is een continue inspirerende zoektocht gestart naar nieuwe vormen van leiderschap in deze tijd. Voor mezelf betekent Het Nieuwe Besturen elke dag: open staan voor mijn omgeving, signalen tot mij nemen, continue aanpassen, herijken en besluiten wat we/ik doe/n om te vernieuwen.”


Ronald JagerRonald Jager
Oprichter en eigenaar van Dialogue First
“NieuwBestuur, een prachtig initiatief van Mildred, waar ik me helemaal in kan vinden en dat aansluit bij – en zelfs vooruitloopt op – de snel veranderende wereld van de bestuurskamers en hoe bestuurders vandaag de dag worden gezien. Soms publiekelijk gewaardeerd, soms binnen een paar tellen breeduit genadeloos afgestraft. Het is mijn overtuiging dat een gestructureerde en structurele face-to-face stakeholder dialoog leidt tot een hoge graad van vertrouwen en betrouwbaarheid, meer wederzijds begrip, meer kansen tot strategische samenwerking, actief reputatiemanagement en uiteindelijk ook bottom line resultaat. Stakeholder Dialoog is op die manier strategisch van grote waarde en functioneel om de bestuurskamer te helpen zich te onderscheiden via het omarmen van het NieuwBestuur gedachtengoed.”


Petra Portengen
Ontwikkelexpert & begeleider Transformatieprocessen bij mens en bedrijf
“In iedere stap binnen de zeven fasen van ontwikkeling bij mens & bedrijf past het anders kijken, anders denken, anders zijn en anders doen! Ook bestuurders moeten op een andere manier gaan kijken, denken, zijn en doen – ook voor hen is de noodzaak tot ANDERS aangebroken. De functie wordt een rol, de mens achter de bestuurder weer zichtbaar, besturen ondergaat de transformatie!
Het doorlopend onderzoek van Mildred versterkt dit gedachtegoed.”


Marco GrootMarco Groot
Co-Founder 8 Days A Week, FD columnist, financieel specialist
“De definitie van winst en succes is niet wat er vandaag onder de streep overblijft. Winst is continuïteit, om morgen en daarna nog te kunnen bestaan. Daarom waart de ‘echte’ crisis rond op een hoger niveau, bij banken, overheden en bedrijven. Die crisis moet nog landen. Het Nieuwe Besturen is daarop het antwoord. Het zorgt voor bewustwording op de plekken waar dat het hardst nodig is.”
Bent u benieuwd naar het profiel van een NieuweBestuurder? Meer informatie vindt u hier.

×
MENU