Reputatiemanagement

Reputatiemanagement

Reputatiemanagement en Het Nieuwe Besturen

Reputatiemanagement en Het Nieuwe Besturen hebben veel met elkaar te maken. Bij het Nieuwe Besturen werkt het bestuur actief aan de verbinding tussen de organisatie en de buitenwereld. Belangrijk is dat de reputatie van uw organisatie eerst in kaart wordt gebracht (de blik van buiten naar binnen). NieuwBestuur is hiervoor verbonden aan het onderzoeksbureau Bureau Hofkes Reputatiemanagement.
 

Bij strategisch reputatiemanagement gaat het in de kern om de vraag hoe de organisatie zich kan verbinden met de buitenwereld op een geloofwaardige manier. Alleen door actief in dialoog te blijven met alle stakeholders en signalen vroegtijdig op te vangen, ondervang je reputatieschade. Tegenwoordig is een goede reputatie voor iedere organisatie de belangrijkste voorwaarden om succesvol te zijn en te blijven.
 

Het belangrijke verschil tussen imago en reputatie

Het lastige van een reputatie is dat deze niet wordt bepaald door PR of reclame-campagnes, ook niet wanneer deze campagnes gebaseerd zijn op gefundeerd marktonderzoek. Dergelijke campagnes beïnvloeden hoofdzakelijk het imago van de organisatie, d buitenkant (imagebuilding). Reputatiemanagement gaat veel verder dan dat. De reputatie van een organisatie wordt bepaald door het eigen handelen, niet door het reclameplaatje.
 
 

Afbeelding: De blauwe lijn volgt de opbouw van imago waarbij de organisatie optreedt als zender. De groene lijn laat in de kern zien waar reputatiemanagement over gaat, nl het vermogen om open te staan voor signalen van buitenaf. Zie ook www.bhrm.nl.
 

Reputatie is het gevolg van de ervaringen van alle stakeholders met de organisatie. Voor strategisch reputatiemanagement is het noodzakelijk om open te staan voor deze ervaringen. Het doel van reputatieonderzoek is om met de kennis uit het onderzoek blijvende waarde te kunnen toevoegen voor alle stakeholders. Zo kan een organisatie haar eigen bestaansrecht blijvend verankeren.

De reputatie onder klanten, medewerkers en aandeelhouders is ook een belangrijke indicator van de gezondheid en toekomst van het bedrijf.”
Mildred Hofkes in; het Financieele Dagblad, 24-09-2009

 

×
MENU