The why van NieuwBestuur

Waarom juist nu?

NIEUWBESTUUR is een onafhankelijk platform opgericht in 2010 door Mildred Hofkes, met als doel om bestuurders bewuster te maken van de blik van buiten naar binnen, hen uit te dagen in verbinding te (blijven) staan met de maatschappij en hen te toetsen op integer en transparant bestuur. De afgelopen vijf jaar heeft NieuwBestuur zich ontwikkeld tot een exclusief netwerk van duizenden professionals en vormgevers van de maatschappij. Via het NieuwBestuur netwerk zijn ze met elkaar verbonden door een gedeelde visie op het Nieuwe Besturen; de aansturing van een organisatie gebeurt vanuit het kernprincipe dat een organisatie waarde toevoegt voor zichzelf alsmede voor de maatschappij als geheel.
 

Een Nieuwe bestuurder herken je aan de volgende 5 persoonskenmerken: een heldere visie hebben op een duurzaam verdienmodel, doorzettingsvermogen tonen, openstaan voor signalen vanuit de maatschappij, verbinding kunnen maken en het vermogen tot zelfreflectie tonen.”
Mildred Hofkes, oprichter NieuwBestuur

NIEUWBESTUUR wil zowel nationaal als international (onder de naam NewGovernance) uitgroeien tot een wereldwijde bestuursnetwerk. Zo kunnen we goede en concrete voorbeelden laten zien en steeds meer bestuurders inspireren om middels hun bedrijf ook een positieve impact te maken op de samenleving als geheel.
 
NIEUWBESTUUR is een social enterprise. Dat betekent dat we een zakelijk platform zijn met een sociale doelstelling: het verbeteren van de kwaliteit van bestuur. Wij bieden daartoe trainingen en bijeenkomsten aan rondom het Nieuwe Besturen & strategisch reputatiemanagement en richten ons daarbij op bestuurders, toezichthouders, senior managers en aankomende bestuurders. Winst staat bij ons niet centraal. Een betere wereld wel.
 
NIEUWBESTUUR is een sociale onderneming met een missie. Wij willen de wereld verbeteren door goed en integer bestuur. NieuwBestuur staat sinds 2010 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer: 51081369

Uitgangspunten NieuwBestuur
 • Bedrijven en organisaties zijn de best georganiseerde principes binnen onze samenleving
 • Er is groeiende behoefte aan nieuwe bestuursmodellen die aansluiten bij de behoefte van de veranderende tijd
 • Niet-financiele prestaties zijn net zo belangrijk als de financiele resultaten en voorspellen toekomstig succes zelfs beter dan de financiele prestaties
 • De reputatie van een organisatie is een optelsom van de ervaringen en waarderingen van personen en instanties die werkelijk een relatie hebben met de organisatie (de stakeholders)
 • De continuïteit van de organisatie is alleen geborgd als de reputatie goed is
 • Duurzaamheid is de meest krachtige businessdriver van de toekomst
 • Een organisatie die Het Nieuwe Besturen toepast, wordt tweezijdig aangestuurd, en voegt zowel waarde toe voor de eigen onderneming als mede voor de maatschappij als geheel
 •  

  Volkert Engelsman, Directeur eigenaar Eosta

  Lees hier het interview met Mildred Hofkes, oprichter van NieuwBestuur over haar persoonlijke motivatie en visie op NieuwBestuur.
   
   
   
   
   


  NieuwBestuur sinds 2010

  NieuwBestuur werkt sinds 2010 aan het agenderen van het Nieuwe Besturen in de Nederlandse Bestuurskamer. Klik op onderstaand filmpje om de afgelopen jaren in vogelvlucht mee te maken.
   

  I think that as a company, size is certainly not that important. All you have in life is your reputation. You have got to make sure that you keep your reputation intact and behave in a way that, if you are going to read about it in the papers the next day, you are not going to be embarrassed.”
  Richard Branson

  Meer informatie over het Nieuwe Besturen en het Nieuwe Bestuursmodel vindt u hier.

  ×
  MENU