• nb-slider4
  • nb-slider6
  • Wim-en-Astrid1
  • W_F94082
1 2 3 4

engelse vlag

Platform NieuwBestuur verbindt bestuurders en beslissers rondom het Nieuwe Besturen

NieuwBestuur® is een onafhankelijk platform voor de Nieuwe Bestuurders van Nederland, opgericht in maart 2010 door Mildred Hofkes. NieuwBestuur vergroot het inzicht bij bestuurders in strategisch reputatiemanagement en Het Nieuwe Besturen. Strategisch reputatiemanagement gaat over de blik van buiten naar binnen. Want de reputatie van uw organisatie krijgt u door uw stakeholders toebedeeld.

Een organisatie die het Nieuwe Besturen toepast wordt tweezijdig aangestuurd en voegt zowel waarde toe voor de eigen organisatie alsmede voor de maatschappij als geheel.”

Mildred Hofkes, oprichter NieuwBestuur en eigenaar Bureau Hofkes Reputatiemanagement

Ik waardeer enorm uw initiatief om de inspirerende bestuurders en beslissers van Nederland bij elkaar te brengen rond het Nieuwe Besturen.”

Feike Sijbesma, CEO & Chairman Managing Board, Royal DSM

Een nieuwe toon aan de top

Sinds 2010 vervult NieuwBestuur een pioniersrol bij het agenderen van Het Nieuwe Besturen in de Nederlandse Bestuurskamers. Het doel van NieuwBestuur is om zo veel mogelijk organisaties te laten kantelen: van korte termijn-gerichtheid en oppervlakkige winst, naar lange termijn-gerichtheid, het toevoegen van waarde voor àlle stakeholders en duurzame winst. Om deze beweging op governance niveau te initiëren, heeft NieuwBestuur het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance ontwikkeld.

 

Het Nieuwe Bestuursmodel®

Met Het Nieuwe Besturen (NewGovernance) ontwikkelen bestuurders een productieve lange termijn strategie, die gericht is op groei en continuïteit. Het Nieuwe Besturen bepleit een omslag in bestuursstijl, van hiërarchie naar verbinding. Bij Het Nieuwe Besturen plaatsen bestuurders hun organisatie tússen de stakeholders. Niet langer alleen maar ‘zenden’, maar luisteren en de dialoog aangaan is de essentie van Het Nieuwe Besturen. Vertrouwen wordt opgebouwd door een structurele dialoog te voeren met uw stakeholders. Het gaat hierbij om het vinden van de juiste balans tussen de financiële prestaties en de niet-financiële prestaties. Het Nieuwe Bestuursmodel resulteert in een duurzaam verdienmodel, een betere reputatie en continuïteit voor de organisatie en de maatschappij als geheel.

We zijn bezig met zaken als ‘beter boekhouden’ en ‘beter toezicht’, maar we moeten grotere stappen zetten. Mijn hoop is dat Nederland weer een Gidsland zal zijn op het gebied van bestuurlijke vernieuwing.”
Wiebe Draijer, Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad tijdens het 4e Nationale Reputatie Congres

Direct aan de slag

Wilt u direct aan de slag binnen uw organisatie met het Nieuwe Besturen? Schrijf u in voor de Bestuurskamer van de Toekomst voor een verdere oriëntatie op het Nieuwe Besturen. Met de Nieuwe Bestuurstafel wordt u samen met medebestuurders uit dezelfde sector opgeleid in het Nieuwe Besturen. Wilt u het Nieuwe Bestuursmodel direct toepassen binnen uw organisatie? Kies dan voor de NieuwBestuur Roadshow voor de eerste stap richting de kanteling van uw organisatie.

Nederland is toe aan vernieuwing. Het polderen zoals het nu gaat is achterhaald. De wereld verandert snel, door technische ontwikkeling van internet, mail en mobiele telefoon kunnen we direct en flexibel communiceren. Kortom, de hoogste tijd voor Polder 2.0 en Het Nieuwe Besturen”

Hans Biesheuvel, initiatiefnemer Ondernemend Nederland

 

NIEUWS


09/02/2014

Waarom Paul Polman wel een Nieuwe Bestuurder is, en Gerrit Zalm nog niet

mildred 7 ditches

Als minister van bestuurlijke vernieuwing in het Schaduwkabinet is Mildred Hofkes geïnterviewd door Ronnie Overgoor in de kleurrijke zaal van de Beurs van Berlage.

Lees meer >>


10/02/2014

Succesvolle start NieuwBestuur Roadshow

IMG_3435 resized

Op 4 februari vond de ‘Dag van het Commissariaat’ plaats, georganiseerd door het Nederlands Kennicentrum voor Commissarissen en Toezichthouders. NieuwBestuur was aanwezig om onder andere één van de verdiepingssessies te verzorgen met de NieuwBestuur Roadshow.
 

Lees meer >>

BIJEENKOMSTEN


17/03/2014

Vertrouwen moet je (terug) verdienen

panel trust event

Naar aanleiding van het schokkend lage vertrouwen van de Nederlandse bevolking in bedrijven en CEO’s, werd op 6 maart tijdens het Edelman Trust Event 2014 een panel samengesteld om de oplossing te zoeken voor deze vertrouwenskloof. NieuwBestuur was uitgenodigd om deel te nemen aan deze levendige paneldiscussie met de zaal samen met onder andere Peter Vandermeersch (hoofdredacteur NRC) en Michael Stewart (CEO Edelman Europe).

 

Lees meer >>


09/12/2013

De Bestuurskamer van de Toekomst

bestuurskamerNederland is toe aan bestuurlijke vernieuwing. Doe mee met het eerlijke gesprek over de cultuurverandering in de boardroom

Aantal deelnemers: maximaal 12 (open inschrijving)

Datum: maandagavond 27 oktober 2014, 17:00 uur – 21:00 uur

Setting: Vertrouwelijk

Doelgroep: Bestuurders, Hoger Management en Bestuursadviseurs

Locatie: de Glazen Bestuurskamer, Grote Markt 21, Haarlem

Prijs: € 395,– (excl. BTW) inclusief diner, studiemateriaal en persoonlijke intake reputatiecase

Lees meer >>